Podpis elektroniczny

Podpis kwalifikowany w 20 min.

Generujemy nowe e-podpisy, jak i odnowienia certyfikatów z wszystkich centrów na rynku.

Kwalifikowany podpis elektroniczny wydawany na 1 rok/ 2 lata/ 3 lata umożliwiający m.in.:
  • składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych
  • elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS
  • podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)
  • komunikacje w obrębie platformy ePUAP
  • podpisywanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)
  • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych
  • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej
Zestaw umożliwia złożenie podpisu we wszystkich formatach m.in. XAdES-BES, XAdES-T, PAdES-BES, PAdES-T. Wykorzystuje algorytm SHA256 (SHA2).
Napisz do nas
ul. Stanisława Zbrowskiego 14, 26-600 Radom
+48 693 595 433, +48 48 384 88 44
info@dev64.pl